ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีหน่วยงานให้บริการดังนี้ คลินิคทันตกรรมพิเศษในเมือง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพสัตว์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00-21:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ เบิกค่ารักษาได้ สำหรับบริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัดและการนวดแผนไทย

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีหน่วยงานให้บริการดังนี้ คลินิคทันตกรรมพิเศษในเมือง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพสัตว์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00-21:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ เบิกค่ารักษาได้ สำหรับบริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัดและการนวดแผนไทย

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือโอกาสเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการต่างๆ...ขอบคุณมากนะค่ะ/ครับ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสต้อนรับนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆ ของศูนย์บริการสู่ชุมชน และในวันที่ 13-15 ก.ย.นี้ ขอเชิญทุกคนแวะมาเยี่ยมชม Booth ขององค์การเภสัชที่เกี่ยวกับยาตำราหลวงและการดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์บริการสู่ชุมชน ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปค่ะ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์บริการสู่ชุมชน ...แต่ละท่านอุดหนุนเต็มที่..ยังความดีใจและขอบพระคุณยิ่งนักค่ะ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมงานขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สาขา 3 ณ ศูนย์บริการสู่ชุมชน ....

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมือง

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมืองเปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการราชการสามารถ เบิกค่ารักษาได้

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมือง

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมืองเปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการราชการสามารถ เบิกค่ารักษาได้

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้

คลินิกสุขภาพสัตว์

คลินิกสุขภาพสัตว์ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

คลินิกสุขภาพสัตว์

คลินิกสุขภาพสัตว์ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ อาทิ โยคะ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมือง

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน3

 คลินิกเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบำบัด

 คลินิกสุขภาพสัตว์

 ศูนย์ฝึกอบรมและ

พัฒนาทักษะ

ที่ตั้ง: เลขที่ 31-37/46 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อ โทร: 043-241-705

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

      ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆเช่น

        - ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

        - ด้านการพัฒนาบุคคลิกภาพและความเป็นผู้นำ

        - ด้านศิลปะบำบัด เช่น การวาดภาพ การจัดดอกไม้ ดนตรีบำบัด

        - ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาทิ โยคะ พีลาติส ไทเก๊ก รำกระบอง